"Πέρσες του Αισχύλου. Η μετάφραση για την ομάδα ΘΕ.ΑΜ.Α." θα ανακοινώσει ο Βασίλης Οικονόμου, ιδρυτής του ΘΕ.ΑΜ.Α. και σκηνοθέτης της παράστασης Πέρσες του Αισχύλου, στο 1ο ετήσιο συμπόσιο μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στην πρόσληψη της κλασικής αρχαιότητας με γενικό τίτλο: "Συνέχειες και ασυνέχειες στην πρόσληψη των κλασικών κειμένων".